AUC Theologica 1/2014 se věnuje metodě v teologii

2014-10-01

První letošní číslo odborného teologického časopisu Acta Universitatis Carolinae Theologica (AUC Theologica), který vydává Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, se věnuje tématu teologické metody. Teologie dnes stojí před výzvou nových forem myšlení, které jsme si zvykli souhrnně označovat pojmem postmoderna. Jak „dělat“ teologii, aby byla ku prospěchu církvi, akademii i široké společnosti? Studie zařazené do tematické částí AUC Theologica 1/2014 se vyrovnávají právě s touto otázkou.

Příspěvek stálice české teologie Ctirada V. Pospíšila je svěží a provokativní sondou do vztahu teologie a přírodních věd. Autor se snaží formulovat předpoklady a kriteria plodného dialogu mezi teologem a přírodním vědcem, přičemž se zaměřuje především na historickou zkušenost v české katolické teologii od druhé poloviny 19. století, která se v tomto ohledu ukazuje překvapivě bohatou. Pospíšila doplňují studie tří mladých autorů. Jezuita Jan Regner přemýšlí o filosofii Ludwiga Wittgensteina, ve kterém nachází inspirativního partnera pro současnou teologii. Martin Kočí, doktorand Katolické univerzity v belgické Lovani, se pro změnu obrací k českému filosofovi Janu Patočkovi, s nímž vede dialog o tázání jako nutné podmínce veškerého smysluplného teologického vypovídání. Konečně Kočího bývalý kolega z Lovaně Štefan Štofaník obrací svou pozornost k nestorovi postmoderní teologie Johnu D. Caputovi a spolu s ním se zamýšlí nad alternativním způsobem provozování teologie v kontrastu k přísně vědeckému akademickému pojetí.

Vedle tematické části obsahuje aktuální číslo AUC Theologica ještě tři další články, za kterými stojí vyučující KTF UK. Denisa Červenková se vrací ke své monografii Jak se křesťanství stalo náboženstvím a všímá si prvních pokusů o dorozumění mezi křesťany a pozdní antickou společností. Karel Sládek se dotýká problému boholidství v dílech moderních ruských autorů a Mlada Mikulicová srovnává postavu Adama v knize Genesis a Koránu. Číslo doplňují recenze a zprávy z nedávných teologických konferencí u nás i v zahraničí.

Celý obsah čísla i plné texty jsou volně k dispozici. Jeho tištěné vydání lze objednat v Nakladatelství Karolinum.