AUC Theologica 2/2015 o duchovním doprovázení

2016-01-18
Poslední číslo časopisu AUC Theologica 2/2015 se ve své tematické části věnuje jedné z aktuálních problematik současné spirituální teologie, jíž je duchovní doprovázení. Oslovení autoři (Pavel V. Kohut, Amedeo Cencini, František Hylmar, Štěpánka Syrovátková) teologicky reflektují svou dosavadní zkušenost v oblasti duchovního doprovázení a představují čtenářům, jaké jsou podle nich základní principy rozvoje a reálné problémy v duchovním doprovázení na cestě k životu podle křesťanských hodnot. Vedle těchto textů čtenář v čísle nalezne v  rubrice „Varia“ závěr studie Stanislava Sousedíka o intencionálních individuích (dokončení z  minulého čísla), další příspěvek Ctirada V. Pospíšila k eucharistické nauce Jana Husa a Jakoubka ze Stříbra, podnět Libora Ovečky k současným přístupům v morální teologii a článek Michala Sklenáře o liturgických tématech na stránkách časopisu Vyšehrad v poválečných letech. Číslo AUC Theologica o duchovním doprovázení vřele doporučujeme i čtenářům z neakademického prostředí, tedy těm, kteří se s tématem duchovního doprovázení setkávají ve své pastorační praxi.