Mediating Mysteries, Understanding Liturgies. Správa z 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie LEST

  • Branislav Kuljovský
How to Cite
KULJOVSKÝ, Branislav. Mediating Mysteries, Understanding Liturgies. Správa z 9. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie LEST. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 165-167, oct. 2014. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/96>. Date accessed: 20 jan. 2020.
Section
Reviews & News