Cursus Conimbricensis – Sebastian Couto S.J. Nature considered in itself in the context of the problem of universals

  • David Svoboda

Abstract

Článek pojednává o pojmu přirozenosti o sobě v díle významného portu- galského filosofa Sebastiana Couto (1567–1639), autora jedné části slavného díla „Cursus Conimbricenses“. Článek je rozdělen do čtyř základních částí. Nejprve je v historických souvislostech vyložen význam uvedeného díla. Dále je z historicko-sytematického hlediska vysvětlena problematika přirozenos- ti o sobě a do ní je následně zasazeno Coutovo řešení. Na závěr je Coutovo pojetí porovnáno s jinými důležitými scholastickými koncepcemi přirozenosti o sobě a je zhodnocen jeho přínos.

References

DOI: 10.14712/23363398.2015.28
How to Cite
SVOBODA, David. Cursus Conimbricensis – Sebastian Couto S.J. Nature considered in itself in the context of the problem of universals. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 135-150, dec. 2013. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/75>. Date accessed: 22 oct. 2019.

Keywords

Cursus Conimbricensis; Sebastian Couto; common nature