“One flesh”: The Spousal Symbology in Ecclesiology of the Epistle to the Ephesians (5,21–33)

  • Jaroslav Brož

Abstract

Ef 5,21–33, část „řádu domácnosti“ vymezující úlohu muže a ženy v křes- ťanském manželství, dává autorovi epištoly podnět k metaforickému objas- nění snoubeneckého vztahu Krista a církve. Obecná křesťanská zásada „vzájemně se podřizovat jeden druhému“ (v. 21) se aplikuje na manželství v helénistické společnosti a ve stávajícím řádu do něho přináší Kristova ducha. Klíčovou úlohu v interpretaci textu hraje citát z Gn 2,24 a pojetí slova bsr (= „flesh“) coby vztahového označení. To napomáhá vysvětlit vztah Kristus–církev a manžel–manželka jako „asymetrickou reciprocitu“.
How to Cite
BROŽ, Jaroslav. “One flesh”: The Spousal Symbology in Ecclesiology of the Epistle to the Ephesians (5,21–33). Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 7-16, june 2014. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/24>. Date accessed: 20 jan. 2020.
Section
Varia

Keywords

Pauline Epistles; Christology; Ecclesiology; Marriage; Flesh