Přátelská kritika církve a její reforma

  • Ondřej Salvet

Abstrakt

Diskuse o reformě církve, přesněji řečeno Římskokatolické církve, jsou na denním pořádku už dlouhou dobu a pontifikát papeže Františka k tomu přispívá zásadní měrou. Současný papež je pro mnoho církevních i necírkevních komentátorů příležitostí k rozvíjení, jak doufám, dobře míněných teorií o tom, co všechno se změní. František se stal tváří reformy, což je velmi dobře. Obnova však jistě nemůže být nikdy dílem jednoho člověka. Bez přičinění nás katolických křesťanů se těžko něco může změnit k lepšímu. Také tento článek chce být malým příspěvkem k žádoucí změně pozitivním směrem tak, aby se papež nestal pouhým maskotem a aby obnova církve nezdegenerovala ve vděčné a nekonečné téma oficiálních setkání a jimi inspirovaných dokumentů, nebo aby se z ní nestal jakýsi nepopsaný transparent, který si každý opatří vlastními hesly a následně jej použije v neřízených diskusích či dokonce v mediálních přestřelkách.

Publikované
2017-01-29
How to Cite
SALVET, Ondřej. Přátelská kritika církve a její reforma. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 117-139, led. 2017. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/212>. Date accessed: 24 dub. 2018 doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.5.