Církev v dějinách – Hugo Rahner a jeho ekleziologie

  • Vojtěch Janšta

Abstrakt

Hugo Rahner je v současném teologickém povědomí přítomen jen fragmentárně. Pro zasvěcenější badatele je znám především jako význačný patrolog, znalec sv. Ignáce a církevní historik, jenž proslul svými výzkumy o křesťanské antice. Rahnerův odkaz je však mnohem bohatší. Zasahuje do témat ryze teologických, a to zejména christologických a ekleziologických. Cílem tohoto článku bude stručně představit českému čtenáři Rahnerovu ekleziologii s jejími svébytnými a inspriativními důrazy. Při takovém bližším pohledu na jednu z velkých oblastí jeho díla můžeme současně pochopit, jakou teologickou osobností Hugo Rahner byl.

 Publikované
2017-01-29
How to Cite
JANŠTA, Vojtěch. Církev v dějinách – Hugo Rahner a jeho ekleziologie. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 87-115, led. 2017. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/206>. Date accessed: 24 dub. 2018 doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.4.