Joseph Knabenbauer SJ (1839-1911) a otázka evolučního vzniku člověka

  • Ctirad Václav Pospíšil

Abstrakt

Tento příspěvek je součástí badatelského záměru zaměřeného na katolické teology a přírodovědce, kteří v letech 1871-1910 v souladu s tzv. Mivartovou tezí přijímali evoluční vznik lidského těla, anebo se vůči němu vymezovali odmítavě.


Autor představuje J. Knabenbauera SJ (1839-1911), který podle tvrzení českého teologa J. Miklíka ze třicátých let minulého století měl přijímat Mivartovu tezi. Následuje analýza Knabenbauerovy studie o evoluci. V prvních dvou částech tento autor projevuje již v roce 1877 nemalou otevřenost skutečnosti evolučního způsobu vzniku druhů v oblasti fauny a flóry. Ve třetí části se zabývá Mivartovou tezí. Z filosofického hlediska Knabenbauer připouští možnost stvoření lidského těla cestou evoluce. Exegeticky ale odmítá lekturu Gn 2,7, která by vnímala tento verš jako narážku na vznik lidského těla z živočišného podkladu. Z exegetického hlediska se tedy Knabenbauer staví proti Mivartově tezi, a proto je třeba Miklíkovu informaci hodnotit jako ne zcela přesnou. Knabenbauerova studie však obsahuje celou řadu velmi podnětných informací, které vypovídají o dobové katolické teologii a exegezi.


 


 

Publikované
2017-01-28
How to Cite
POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Joseph Knabenbauer SJ (1839-1911) a otázka evolučního vzniku člověka. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 143-155, led. 2017. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/200>. Date accessed: 24 dub. 2018 doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2017.6.

Klíčová slova

evoluce, vznik člověka, darwinismus, teologie stvoření, dějiny teologie, exegeze, Starý zákon, kniha Geneze