Argument nebo svědectví? Radost, potěšení a touha jako téma fundamentální teologie u C. S. Lewise

  • Barbora Šmejdová

Abstrakt

Hlavním cílem článku je zaměřit se na termín „argument z touhy“, který je často používán Lewisovými kritiky, abychom odpověděli na otázku, zda věrně odráží původní autorovo myšlení. První část stručně představuje diskuzi na toto téma v českých a mezinárodních kritických studiích. Další část popisuje téma Radosti ve vztahu k Lewisovu pojetí světa. Následující kapitola prezentuje důvody, proč si myslíme, že termín „argument z touhy“ zcela nevystihuje způsob, jakým Lewis o Radosti ve svém díle pojedná. Nakonec článek zasazuje tato témata do oblasti fundamentální teologie a ukazuje, že Radost a touha je spíše součástí Lewisova osobního svědectví, které doplňuje jeho racionální argumenty.

References

Bassham, Gregory (ed.). C. S. Lewis’s Christian Apologetics: Pro and Coc. Leiden: Brill Rodopi 2015.
Cootsona, Gregory S.. C. S. Lewis and the Crisis of a Christian, Louisville: Westmister John Knox Press 2014.
Hájek, Matěj. Pojetí imaginace u Owena Barfielda a C. S. Lewise. Praha: Dingir 2014.
Holyer, Robert. Argument from Desire. Faith and Philosophy 5,1 (1988), s. 61-71.
Hošek, Pavel. Cesta do středu skutečnosti. Směřování k nebeskému cíli duchovní pouti v myšlení a díle C. S. Lewise. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2014.
Hošek, Pavel. Kouzlo vyprávění. Praha: Návrat domů 2013.
Jan Pavel II. Redemptoris missio. Praha: Zvon 1994.
Lewis, Clive Staples. Čtyři lásky. Praha: Návrat Domů 2016.
Lewis, Clive Staples. K jádru křesťanství. Praha: Návrat domů 2011.
Lewis, Clive Staples. Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje. Praha: Návrat domů 2010.
Lewis, Clive Staples. Selected Literary Essays. Cambridge: Cambridge University Press 1969.
Lewis, Clive Staples. Svědectví o zármutku. Praha: Návrat domů, 2012.
Lewis, Clive Staples. The Collected Letters of C. S. Lewis. Narnia, Cambridge, and Joy 1950-1963. 3. sv. San Francisco: Harper 2007.
Lewis, Clive Staples. Velký rozvod nebe a pekla. Praha: Návrat domů 2013.
Lewis, Clive Staples. Zaskočen radostí. Praha: Česká křesťanská akademie 1994.
McGrath, Alister. Mere Apologetics: How to Help Seekers and Sceptics Find Faith. Grand Rapids: Baker 2012.
Novotný, Vojtěch. Umocněné stvoření. O jednotě smrti a vzkříšení dle C. S. Lewise. Mezinárodní katolická revue Communio 4,2 (1998), 349–372.
Pospíšil, Ctirad Václav. Hermeneutika mystéria. Struktura myšlení v dogmatické teologii. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2005.
Puckett, Joe Jr. The Apologetics of Joy: A Case for the Existence of God from C. S. Lewis’s Argument. Cambridge: The Lutterworth Press, 2013.
Ross, Stanley. C. S. Lewis, Augustine, and the Rhythm of Trinity. The Journal of Inklings Studies 2,1 (2012).
Smilde, Arend. Horrid Red Herrings: A New Look at the Lewisian ‘Argument from Desire’ – and Beyond. The Journal of Inklings Studies 4,1 (2014), s. 33-92.
Publikované
2016-12-17
How to Cite
ŠMEJDOVÁ, Barbora. Argument nebo svědectví? Radost, potěšení a touha jako téma fundamentální teologie u C. S. Lewise. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 187-200, pro. 2016. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/195>. Date accessed: 24 kvě. 2018 doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2016.21.

Klíčová slova

C. S. Lewis; argument z touhy; apologetika; svědectví; křesťanská imaginace; jazyk apologetiky