Funkce výrazu παρρησία a charakteristické příklady jeho uplatnění v homiliích Jana Chrýsostoma na Skutky apoštolů

  • Jiří Pavlík Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta

Abstrakt

Článek sestává ze dvou částí. První podává přehled úzu slova παρρησία a jeho slovesných derivátů od počátku v 5. stol. př. Kr. do novozákonní doby. Zabývá se politickou funkcí výrazu v athénské demokracii, jeho následným přechodem do soukromé sféry, jeho hodnotou v helénistické filozofii a nakonec jeho satirickým rozměrem. Poté ukazuje některé změny jeho úzu v Septuagintě a jiných dílech helénistického judaismu a zkoumá významy slova v jednotlivých dílech Nového zákona. V druhé části článek ilustruje, jak užíval tento výraz Jan Chrýsostomos v 55 homiliích na Skutky apoštolů. Soustředí se na případy, kde komentátor využil slova v klasickém významu, který označoval otevřenost veřejné řeči a užití otevřené řeči při napomínání a etické výchově. Tyto výskyty dokládají vliv Chrýsostomova sekulárního rétorického vzdělání na jeho exegetickou perspektivu.
Publikované
2016-12-17
How to Cite
PAVLÍK, Jiří. Funkce výrazu παρρησία a charakteristické příklady jeho uplatnění v homiliích Jana Chrýsostoma na Skutky apoštolů. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 91-118, pro. 2016. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/179>. Date accessed: 24 kvě. 2018 doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2016.16.

Klíčová slova

Ethics; politics; philosophy; terminology; frankness of speech; New Testament; Acts of the Apostles; John Chrysostom