Teologie a nejnovější přínosy ostatních věd ohledně antropogeneze

  • Ctirad V. Pospíšil Katolická teologická fakulta UK v Praze

Abstrakt

Autor v tomto článku sleduje dva cíle: informovat odborníky v oblasti teologie o posledních přínosech ze strany paleogenetiky, paleoantropologie a biokulturologie, které jsou relevantní pro teologii stvoření, teologickou antropologii, morální teologii, fundamentální teologii. Teologie potřebuje jasné vymezení demarkační linie mezi ještě ne-člověkem a již člověkem. Hledání tohoto předělu je druhým cílem studie. Na rovině technologie a komunikace  homininů shledáváme kontinuální rozvoj, kde se možná projeví občasný skok, nicméně teolog zde jasnou demarkační linii není s to najít. Jasnou hranicí je podle autora mravní vědomí, které buď je, anebo není. Člověk je živočich schopný hřešit. Kdy k překročení tohoto Rubikonu došlo, není možné z archeologických nálezů vyčíst. Mohlo to být v době Homo heidelbergensis, určitě však u klasických neandrtálců a anatomicky moderních lidí.
Publikované
2016-12-17
How to Cite
POSPÍŠIL, Ctirad V.. Teologie a nejnovější přínosy ostatních věd ohledně antropogeneze. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 119-134, pro. 2016. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/178>. Date accessed: 24 kvě. 2018 doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2016.17.

Klíčová slova

teologie, antropogeneze, evoluce, paleoantropologie, paleogenetika, biokulturologie