Brož, Jaroslav. " Mezinárodní konference 2013 Společnosti pro biblickou literaturu (SBL)" Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], Volume 4 Number 1 (1 October 2014)