Brož, J. 2014 Oct 1. Mezinárodní konference 2013 Společnosti pro biblickou literaturu (SBL). Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 4:1