Brož, J. (2014). Mezinárodní konference 2013 Společnosti pro biblickou literaturu (SBL). Acta Universitatis Carolinae Theologica, 4(1), 160-161. Retrieved from http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/94