BROŽ, Jaroslav. Mezinárodní konference 2013 Společnosti pro biblickou literaturu (SBL). Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 160-161, oct. 2014. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/94>. Date accessed: 19 jan. 2020.