Pavlík, Jiří. " Patristická konference 2013: Patristická exegeze Písma" Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], Volume 4 Number 1 (1 October 2014)