Brož, Prokop. " Mezi historií a Evangeliem: Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu" Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], Volume 3 Number 2 (31 December 2013)