Vopřada, D. (2014). Rec. Denisa Červenková. Jak se křesťanství stalo náboženstvím. Recepce pojmu religio v Tertuliánově Apologetiku. Praha: Karolinum, 2012. 240 s. ISBN 978-80-246-1975-0. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 3(1), 194-196. Retrieved from http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/63