Sládek, Karel. " Tajemství Velikonoc v byzantském ritu prostřednictvím mysticko-teologické reflexe [The secret of Easter in the Byzantine rite by means of mystic-theological reflection]." Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], 2.1 (2012): 29-40. Web. 13 Nov. 2019