Sklenář, M. 2019 Mar 8. Hana Stoklasová. Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém“ 19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice 2017, 283 s. ISBN 978-80-7560-076-9. Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 8:2