Sklenář, M. (2019). Hana Stoklasová. Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém“ 19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice 2017, 283 s. ISBN 978-80-7560-076-9. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 8(2), 158-161. doi:10.14712/23363398.2018.57