SKLENÁŘ, Michal. Hana Stoklasová. Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém“ 19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice 2017, 283 s. ISBN 978-80-7560-076-9. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 158-161, mar. 2019. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/283>. Date accessed: 21 nov. 2019. doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2018.57.