Petráček, T. 2019 Mar 8. Pavel Kopeček. Liturgické hnutí v českých zemích a pokoncilní reforma. Brno: CDK 2016, 399 s. ISBN 978-80-7325-419-3. Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 8:2