Petráček, T. (2019). Pavel Kopeček. Liturgické hnutí v českých zemích a pokoncilní reforma. Brno: CDK 2016, 399 s. ISBN 978-80-7325-419-3. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 8(2), 149-163. doi:10.14712/23363398.2018.55