Pospíšil, C. (2019). Španělský přírodovědec a teolog Juan T. Gonzáles de Arintero, o.p. (1860–1928) a evoluční vznik – stvoření člověka. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 8(2), 127-145. doi:10.14712/23363398.2018.54