Vopřada, D. 2018 Oct 18. Sv. Ambróz. Výklad vyznania viery. O sviatostiach. O tajemstvách. Miloš Lichner – Róbert Horka (ed.). Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 8:1