Vopřada, D. (2018). Sv. Ambróz. Výklad vyznania viery. O sviatostiach. O tajemstvách. Miloš Lichner – Róbert Horka (ed.). Acta Universitatis Carolinae Theologica, 8(1). doi:10.14712/23363398.2018.24