Štech, F. 2018 Oct 18. Denisa Červenková. Katolický pohled na náboženskou pluralitu. Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 8:1