Nosek, Lukáš. " Bronislav Ostřanský (ed.). Islamofobie po česku. Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy" Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], Volume 8 Number 1 (18 October 2018)