Nosek, Lukáš. " Bronislav Ostřanský (ed.). Islamofobie po česku. Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy." Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], 8.1 (2018): n. pag. Web. 17 Jun. 2019