Nosek, L. 2018 Oct 18. Bronislav Ostřanský (ed.). Islamofobie po česku. Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy. Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 8:1