Nosek, L. (2018). Bronislav Ostřanský (ed.). Islamofobie po česku. Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 8(1). doi:10.14712/23363398.2018.22