NOSEK, Lukáš. Tomáš Petráček. Západ a jeho víra. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 8, n. 1, oct. 2018. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/263>. Date accessed: 22 oct. 2019. doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2018.21.