Nosek, L. 2018 Oct 18. Dokumenty Mezinárodní teologické komise 1969–2017 a některé další texty Papežské biblické komise a Kongregace pro nauku víry, ed. Ctirad Václav Pospíšil – Eduard Krumpolc. Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 8:1