Nosek, L. (2018). Dokumenty Mezinárodní teologické komise 1969–2017 a některé další texty Papežské biblické komise a Kongregace pro nauku víry, ed. Ctirad Václav Pospíšil – Eduard Krumpolc. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 8(1). doi:10.14712/23363398.2018.20