Kostúrová, Ivana. " Obnova teologickej metódy v reflexii Marcella Bordoniho (1930–2013)." Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], 8.1 (2018): n. pag. Web. 22 Nov. 2019