Kostúrová, I. (2018). Obnova teologickej metódy v reflexii Marcella Bordoniho (1930–2013). Acta Universitatis Carolinae Theologica, 8(1). doi:10.14712/23363398.2018.18