Pospíšil, C. (2018). Španělský kardinál Zeferino Gonzáles y Díaz Tuñon OP (1831–1894) a evoluční vznik člověka. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 8(1). doi:10.14712/23363398.2018.17