Franc, Jaroslav. " Pastorační rozlišování v bioetických otázkách: kontext vztahů křesťanství a islámu" Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], Volume 8 Number 1 (18 October 2018)