Franc, Jaroslav. " Pastorační rozlišování v bioetických otázkách: kontext vztahů křesťanství a islámu." Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], 8.1 (2018): n. pag. Web. 23 Jul. 2019