Franc, J. 2018 Oct 18. Pastorační rozlišování v bioetických otázkách: kontext vztahů křesťanství a islámu. Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 8:1