Franc, J. (2018). Pastorační rozlišování v bioetických otázkách: kontext vztahů křesťanství a islámu. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 8(1). doi:10.14712/23363398.2018.15