FRANC, Jaroslav. Pastorační rozlišování v bioetických otázkách: kontext vztahů křesťanství a islámu. Acta Universitatis Carolinae Theologica, [S.l.], v. 8, n. 1, oct. 2018. ISSN 2336-3398. Available at: <http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/256>. Date accessed: 22 oct. 2019. doi: https://doi.org/10.14712/23363398.2018.15.