Řoutil, M. 2018 Oct 18. Křesťané před volbou: stát se muslimem, nebo zemřít?. Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 8:1