Řoutil, M. (2018). Křesťané před volbou: stát se muslimem, nebo zemřít?. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 8(1). doi:10.14712/23363398.2018.14