Vopřada, David. " Vít Hušek: Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie." Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], 7.2 (2017): n. pag. Web. 20 Feb. 2019