Vopřada, D. 2018 Feb 16. Vít Hušek: Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie. Acta Universitatis Carolinae Theologica. [Online] 7:2