Vopřada, D. (2018). Vít Hušek: Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 7(2). doi:10.14712/23363398.2017.26