Pospíšil, C. (2016). Rec.: Vratislav Vaníček, Svatý Václav, panovník a světec v raném středověku. Acta Universitatis Carolinae Theologica, 6(1), 225–227. Retrieved from http://theologica.cz/index.php/theologica/article/view/177