Novotný, Vojtěch. " Mezinárodní teologická komise: Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné" Acta Universitatis Carolinae Theologica [Online], Volume 1 Number 1 (10 June 2014)